درباره ما

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه سمنان یکی از قدیمی‌ترین دفاتر انجمن‌های اسلامی کشور است و  با نصاب آرا کسب شده این تشکل در انتخابات آزاد به عنوان بزرگترین تشکل دانشجویی استان سمنان معرفی می‌شود.

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه سمنان از سال ۱۳۶۲ تاکنون در این دانشگاه فعال است و از تشکل های موسس اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه‌های سراسر کشور به حساب می آید.

دکمه بازگشت به بالا