به سامانه ثبت نام مشهد مقدس خوش آمدید.

 

ثبت نام دهمین دوره اردوی فرهنگی زیارتی ساقی کوثر

*شرط قبول ثبت نام گروهی،هم ورودی و هم مقطعی بودن تمام اعضا گروه می باشد.