انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه سمنان

کانال آپارات:   Aparat.com/Iasu.ir

صفحه اینستاگرام:    Instagram.com/AnjomanEslami.Semnan

شماره پیامک:500010701070707

آدرس:سمنان-کیلومتر3جاده سمنان دامغان -دانشگاه سمنان -دانشکده مهندسی-دفتر مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان

 

واحدتبلیغات و روابط عمومی

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه سمنان

 

    نام شما (الزامی)

    ایمیل شما (الزامی)

    شماره تماس

    موضوع

    پیام شما