انجمن اسلامی دانشجویان در دیداری با اقای دکتر هنربخش ریاست محترم دانشگاه سمنان درمورد مباحث مختلف  به ویژه سنوات به بحث و گفت گو پرداختند.در این جلسه اقای دکتر هنربخش در جواب پیگیری های متعدد انجمن اسلامی دانشجویان درباره سنوات بیان کردند:در جلسه هییت امنا در مصوبه ایی به هییت رییسه دانشگاه های منطقه البرز جنوبی(که شامل دانشگاه سمنان هم خواهد شد)اجازه داد تا نسبت به عدم اخذ شهریه و یا اعطای تخفیف به دانشجویان ورودی قبل از سال 93 در زمان مازاد بر مدت مجاز تحصیل  اقدام نمایند.

در ادامه تصاویری از این جلسه را مشاهده میکنید.