ویژه برنامه عزاداری شبهای پایانی ماه صفر توسط هییت محبان روح الله دانشگاه سمنان به مدت چهار شب در مسجد امام علی(ع)برگزار می گردد.