به همت واحد عقیدتی سیسی انجمن اسلامی،هر سه شنبه در اتاق132 خوابگاه فرهیختگان سلسله جلسات عقیدتی سیاسی با محوریت ولایت فقیه برگزار می گردد.در ادمه تصویری منتخب از این جلسات را مشاهده میکنید.