با هدف اعلام مطالبات و خواسته هاي دانشجويان به عنوان قشر آينده ساز كشور از رئيس جمهور آينده، تريبون آزاد دانشجويي با موضوع « رابطه دين و سياست » يكشنبه 96/2/17 ساعت 11:30جنب تالار اميركبير دانشگاه سمنان برگزار شد.

اين برنامه كه با حضورپرشور دانشجويان همراه بود، دانشجويان از گروه ها و طيف هاي مختلف سياسي در فضايي آرام و سالم به بيان نظرات و آراء خود با موضوع دوازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري پرداختند. همچنين آنان با اعلام مواضع خود درباره هر كدام از نامزدهاي انتخابات پيش رو، در رابطه با موضوعات مختلفي از جمله انقلاب اسلامي و ليبراليسم، مردم سالاري ديني يا دموكراسي، گفتمان ديني يا سكولاريزم  به بيان نظرات خود پرداختند.