به همت انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه سمنان کرسی آزاد اندیشی با موضوع ضرورت ازدواج با حضور حجت السلام و مسلمین حاج مهدی اشرف – مبلغ دینی و فعال فرهنگی – در روز 1 شنبه 17 آبان ماه از ساعت 15 الی 17 در سالن خوارزمی دانشکده فنی دانشگاه سمنان با حضور بیش از دویست نفر از دانشجویان دانشگاه سمنان برگزار شد .

3
1

2