دیدار جمعی از اعضای انجمن اسلامی دانشجویان با سالمندان شهر سمنان در آستانه سال نو
در ادامه تصاویری را مشاهده میکنیم…