%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86

 

فراخوان دریافت کتاب نمایشگاه کتابهای پاره پاره

فروش کتاب ترم بالایی ها به ترم پایینی ها

با قیمت دانشجویی!!!

دریافت کتاب از شنبه 17 ام لغایت 20 ام مهرماه

از ساعت 10 الی 12 و 15 الی 17

دفاتر پایه و فنی1 انجمن اسلامی دانشجویان

 

برگزاری نمایشگاه شنبه 24 ام لغایت سه شنبه 27 ام مهرماه

مکان نمایشگاه به زودی اعلام خواهد شد