الف115 رنگی_Page_1

نیروهای میانه رو در ایران به توافق نیاز دارند!

روابط بانکی ایران عادی نشود برجام ازهم می پاشد…

مشکلات بانکی ایران همچنان باقی مانده است

*برای دریافت نشریه به ادامه مطلب مراجعه کنید*

برای دریافت نشریه اینجا را کلیک نمایید