تقویم هجدهمين دوره انتخابات آزاد انجمن اسلامی دانشجویان
ثبت نام از نامزدها: شنبه ۹۵/۲/۴ الی جمعه۹۵/۲/۱۰
مصاحبه: شنبه و یکشنبه ۹۵/۲/۱۱،۱۲
اعلام اسامی اولیه: دوشنبه ۹۵/۲/۱۳
مهلت اعتراض: سه شنبه و چهارشنبه ۹۵/۲/۱۴،۱۵
اعلام اسامی نهایی: پنجشنبه ۹۵/۲/۱۶
تبلیغات: شنبه ۹۵/۲/۱۸ الی جمعه ۹۵/۲/۲۴
برگزاری انتخابات: شنبه ۹۵/۲/۲۵ الی جمعه ۹۵/۲/۳۱
برای ثبت نام به دفاتر انجمن اسلامی دانشجویان مراجعه نمایید.
کمیته برگزاری هجدهمين دوره انتخابات آزاد انجمن اسلامی دانشجویان

 

photo_2016-04-26_02-24-02