بس که دارد رحمت بی حد، خدا در اعتکاف
میزند عفو خدا ما را صلا در اعتکاف
معتکف شو، در حریم دوست تا خود بشنوی
نغمۀ ایمان و عطر ربنّا در اعتکاف

مراسم معنوی اعتکاف دانشجویان دانشگاه سمنان
فصل خلوت
《ظرفیت محدود》
زمان: ۲و۳و۴ اردیبهشت (پنجشبه، جمعه، شنبه)
مکان: مسجد امام علی(ع)
هزینه ثبت نام:20 هزار تومان
زمان ثبت نام:یکشنبه 22فروردین الی چهارشنبه31 فروردین
مکان ثبت نام:دفاتر خواهران و برادران هیئت واقع در پردیس شهدا_ خوابگاه فرهیختگان اتاق ۳۱۳ و ۱۳۲