پس از برگزاری انتخابات شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه سمنان، در اولین جلسه شورای مرکزی مسئولین واحدها مشخص شدند که اسامی آنان به شرح زیر است:

آقای محمد رمضانی_ دبیر تشکیلات
آقای علیرضا مجدآبادی_ دبیر واحد عقیدتی-سیاسی
سرکار خانم رزمی_ دبیر واحد فرهنگی-هنری
آقای یاشار فتحی_ دبیر واحد علمی-صنفی
آقای حسین توکلی_ دبیر واحد تبلیغات و روابط عمومی

همچنین منصور آراش در جلسه شورای نمایندگان برادران به عنوان قائم مقام تشکیلات مشخص شد.

گفتنی است، انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه سمنان با کسب 2449رای در بیست یکمین دوره انتخابات همچنان پرچم دار بزرگترین تشکل دانشجویی استان سمنان می باشد.