مجمع عمومی انجمن اسلامی دانشجویان عصر امروز با حضور جمعی از اعضاء انجمن اسلامی در تالار دانش دانشکده انسانی برگزار شد.
در این مراسم ابتدا دبیران واحد ها پنج گانه به بیان عملکرد خود در سال گذشته پرداختند و سپس اعضاء به بیان انتقادات و نظرات و پیشنهادات خود در مورد واحدها پرداختند.
مجمع عمومی هر ساله با هدف بهتر انجام دادن وظایف واحد ها برگزار می گردد.
در ادامه تصاویر مربوط به این مراسم رو مشاهده میکنیم: