هیئت محبان روح الله دانشگاه سمنان به همراه نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه برگزار می کند.
تاریخ ثبت نام این مسابقه از 5 اسفندماه شروع و تا 14 اسفند ادامه خواهد داشت.زمان برگزاری ازمون مسابقه نیز سه شنبه 21 فروردین سال 1397 خواهد بود.
کتاب های این مسابقه نیز عبارت اند از:خاطرات سفیر و راز یک فریب.
جوایز مسابقه نیز به شرح ذیل می باشد:
نفر اول 3000000ریال
نفر دوم 2000000ریال
نفر سوم1000000ریال
و نفرات چهارم تا هشتم 500000ریال خواهد بود.
مکان های ثبت نام :جلوی سلف ها،دفاتر انجمن اسلامی در دانشگاه،دفتر هیئت محبان روح الله واقع در پردیس شهدا دانشگاه.