به همت واحد علمی صنفی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه سمنان مسابقه ذهن برتر در روز سه شنبه بیست و هشتم آذرماه 1396 ساعت 16:30  در تالار امیرکبیر دانشگاه سمنان، با شرکت بیش از هفتاد دانشجو  برگزار شد.

این مسابقه ی سرشار از انرژی و هیجان، شامل پنج مرحله بود و جهت پاسخگویی به سوالات در  هر یک از این مراحل، زمان محدودی برای شرکت کنندگان در نظر گرفته شده بود. ذهن برتر نیز همانند سایر مسابقات با استقبال فراوانی از سوی دانشجویان همراه بود.