برنامه ای متنوع که جذابیت بالایی دارد.مسابقه ذهن برتر به همت واحد علمی صنفی انجمن اسلامی برگزار خواهد شد.در این برنامه ابتدا افراد را ثبت نام کرده و سپس از افراد ازمون گرفته می شود.زمان ثبت نام و زمان برگزاری ازمون در طرح اشاره شده است،این مسابقه درخواست بسیاری ازدانشجویان بوده وانجمن اسلامی با احترام به درخواست دانشجویان سعی در برگزاری  این مسابقه کرده است.

 

ثبت نام آنلاین در مسابقه ذهن برتر