به همت انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه سمنان  و همکاری موسسه ماهان همایش راهبردی موفقیت در کارشناسی ارشد و دکتری برگزار میشود.در این همایش درمورد کنکور ارشد و دکتری نکاتی ارائه خواهد شد.همچنین در این همایش از طریق مشاور به بیان راهکارهای موفقیت در کنکور ارشد و دکتری پرداخته خواهد شد.زمان اینهمایش 21 اذر ماه خواهد بود.