انجمن اسلامی دانشجویان نمایشگاهی با تلفیقی از کتاب و نرم افزار های فنی تخصصی برگزار می کند.این نمایشگاه در جلوی پردیس شهدای گمنام دانشگاه از 11 اذر ماه لغایت 22 اذرماه برقرار می باشد.این نمایشگاه با تخفیف های فوق العاده ایی همراه است.(کتاب ها 30% و نرم افزارها 70% تخفیف).در ادامه عکس هایی از استقبال دانشجویان از این نمایشگاه در روز اول برگزاری ملاحظه میفرمایید.