مناظره  نمایندگان کاندیداهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری دوشنبه ۲۵ اردیبشهت ماه در محل تالار خوارزمی دانشگاه سمنان برگزار شد.

در این مناظره هر یک از پنج نماینده ( نماینده آقای هاشمی طبا به دلیل نداشتن ستاد در استانها حضور نداشتند.) در زمان تعیین شده به تشریح برنامه های آینده کاندیداهای مورد نظر پرداختند. این برنامه با پرسش و پاسخ دانشجویی نیز همراه بود. از حاشیه های این مراسم مشارکت داغ دانشجویان و واکنش به صحبت های بعضی از نمایندگان کاندیداها بود.