2%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86

 

نمایشگاه کتاب های پاره پاره

یکشنبه الی سه شنبه

۲۵ ام لغایت۲۷ ام مهرماه

از ساعت ۱۰ الی ۱۲ و ۱۵ الی ۱۷

محوطه جنوبی دانشکده پایه