گروه جهادی معین امسال در سه استان خوزستان، سیستان و بلوچستان و کرمانشاه اردوی جهادی برگزارکرد.

گسترش اردوهای جهادی از جمله برنامه های اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل است خصوصا آنکه این مسئله از جمله تاکیدات رهبر معظم انقلاب به تشکل های انقلابی بوده است.حضور دانشجویان که آیندگان کشور هستند در اردوهای جهادی سبب آشنایی آنان با کمبودها و محرومیت ها و یا بعضا پیشرفت هایی که بعد از انقلاب در زندگی روستایی محقق شده است می شود و قطعا در نگاه آنان در برنامه ریزی ها و مطالبات از مسئولین موثر واقع می شود.
یکی از مشکلاتی که در بین مسئولین وجود دارد عدم آگاهی از نقاط محروم و محرومین در کشور است. این مسئله سبب آن شده است که بعضا سیاست ها و برنامه ریزی ها هیچ کمکی جهت رفع محرومیت نکند.
در ادامه تصاویری از این اردو در سه استان نام برده مشاهده میکنیم: